abadi

Sinonim Awet

[a] abadi, kuat, langgeng, lestari;

Sinonim Kekal

[a] abadi, abid, baka, baki, daim, langgeng, langsung, lestari, molar, permanen, selama-lamanya, sinambung, terus, tetap; mengekalkan [v] melanggengkan, melestarikan, membakakan, memperabadikan, meneruskan, menetapkan, mengabadikan, mengukir nama;

Sinonim Pagon

[a] abadi, tahan lama

Sinonim Qadim

[a] abadi

Sinonim Selama-lamanya

[adv] 1) paling lama;

2) abadi, kekal, sepanjang masa; seterusnya

Abadi

[a] awet, baka, daim, infinit, kekal, langgeng, langsung, lestari, qadim, samad, tetap, wujud;

Lawan Kata [Antonim] : 
sementara

Baka

[a] abadi, abid, baki, daim, kekal, langgeng, lestari, menetap, permanen, selamanya, sepanjang zaman

Lawan Kata [Antonim] : 
fana

Langgeng

[a] abadi, abid,baka, baki, daim, kekal, lestari, permanen, selama-lamanya, sepanjang masa, tetap;

Lawan Kata [Antonim] : 
fana

Lestari

[a] abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, langgeng, selama-lamanya, sepanjang masa, tetap;

Lawan Kata [Antonim] : 
fana

Tetap

1) [a] ajek, konsisten, konstan, kukuh, malar, mantap, permanen, regular, stabil, teguh, tunak;

2) [a] mati, pasti, tentu;

3) [adv] selalu, selama-lamanya, senantiasa, sepanjang masa, terus;

4) [a] abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, langgeng, lestari;

Lawan Kata [Antonim] : 
1) berubah; 4) fana


Cite :
Kata Sinonim abadi, https://www.katasinonim.com/abadi, tanggal akses : 03 June, 2020.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/abadi"> abadi</a>