edaran

Sinonim Brosur

[n] edaran, folder, katalog, pamflet, prospektus, sebaran, selebaran, sirkuler

Sinonim Edaran

[n] brosur, buletin, informasi, jurnal, koran, lembaran, majalah, maklumat, pamflet, pengumuman, risalah, sebaran, selebaran, surat kabar, tabloid, tebaran, undangan;

Sinonim Keliling

[n] edaran, kisaran, kitaran, lilitan, lingkaran, lingkungan, putaran;

Sinonim Kisaran

[n] 1) edaran, orbit, pusaran, pusingan, putaran;

2) peralihan, pergantian, pergeseran, pertukaran;

Sinonim Pamflet

[n] brosur, edaran, risalah, sebaran, selebaran, sirkuler, tebaran

Sinonim Sebaran

[n] 1) brosur, edaran, pamflet, pengumuman, risalah, selebaran, siaran;

2) ceceran, serakan, taburan, tebaran;

Sinonim Tebaran

[n] 1) ceceran, serakan, taburan;

2) brosur, edaran, pamflet, sebaran, selebaran, sirkuler;

Sinonim Terbitan

[n] 1) cetakan, edisi, keluaran, lembaran, nomor;

2) buku, buletin, edaran, jurnal, karya, koran, majalah, surat kabar


Cite :
Kata Sinonim edaran, https://www.katasinonim.com/edaran, tanggal akses : 13 December, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/edaran"> edaran</a>