faedah

Sinonim Arti

[n] 1) batasan, definisi, erti, harga, hikmat, interpretasi, makna, maksud, pengertian, takrif, terjemahan;

2) faedah, guna, keuntungan, laba, manfaat, maslahat, nilai;

Sinonim Faedah

[n] arti, fungsi, guna, kebaikan, keefektifan, keistimewaan, kekuatan, kelebihan, kemujaraban, kemustajaban, kepentingan, khasiat, kurnia, manfaat, maslahat berfaedah [v] berarti, berfungsi, berguna, berharga, berkhasiat, bermanfaat, bermakna, bernilai

Sinonim Harga

[n] 1) kadar, kualitas, mutu, nilai, payu, taksiran;

2) derajat, harkat, kehormatan, martabat, pangkat;

3) arti, faedah, guna, makna, manfaat, maslahat, kepentingan, keperluan;

Sinonim Keefektifan

[n] faedah, keberhasilan, kegunaan, kemampuan, kemangkusan, kemanjuran, kemujaraban, kemustajaban

Sinonim Kegunaan

[n] arti, faedah, kemaslahatan, kepentingan, keuntungan, khasiat, makna, manfaat, nilai, profit, relevansi, utilitas

Sinonim Keistimewaan

[n] 1) idiosinkrasi, kelebihan, keluarbiasaan, kekhasan, kekhususan, keunikan, keutamaan, keunggulan, tuah;

2) kehebatan,khasiat, faedah, kebaikan, manfaat;

Sinonim Khasiat

[n] faedah, guna, keampuhan, kebaikan, keefektifan, kegunaan, keistimewaan, kekuatan, kemanjuran, kemaslahatan, kemujaraban, kemustajaban, kesaktian, keunggulan, keuntungan, manfaat;

Sinonim Makna

[n] 1) amanat, arti, definisi, pengertian, penjelasan, takrif;

2) faedah, hikmah, kegunaan, keterangan, keuntungan, maksud, manfaat, moral, nilai, pelajaran, signifikansi, substansi, tujuan;

Sinonim Utilitas

[n] faedah, guna, manfaat

Kemaslahatan

[n] faedah, kegunaan

Lawan Kata [Antonim] : 
kemudaratan

Keuntungan

[n] 1) laba, margin, profit, surplus;

2) arti, faedah, kegunaan, makna, manfaat, maslahat;

Lawan Kata [Antonim] : 
kerugian

Laba

[n] keuntungan, kelebihan, margin, profit, surplus; arti, faedah, guna, manfaat;

Lawan Kata [Antonim] : 
rugi

Manfaat

[n] arti, faedah, fungsi, guna, harga, kebaikan, kemaslahatan, keuntungan, khasiat, laba, untung, utilitas;

Lawan Kata [Antonim] : 
mudarat; rugi

Maslahat

[n] arti, faedah, guna, manfaat;

Lawan Kata [Antonim] : 
mudarat

Rahmat

[n] 1) belas kasihan, rahim;

2) anugerah, balasan, berkat, ganjaran, kurnia, limpahan, restu;

3) fadilat, faedah, hikmat, kebaikan, kegunaan, keuntungan, kerahiman, tuah;

Lawan Kata [Antonim] : 
1) laknat

Untung

1) [a] asian, langkah baik, langkah kanan, mujur, rezeki;

2) [n] laba, profit;

3) [n] faedah, guna, manfaat, maslahat;

Lawan Kata [Antonim] : 
rugi


Cite :
Kata Sinonim faedah, https://www.katasinonim.com/faedah, tanggal akses : 02 June, 2020.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/faedah"> faedah</a>