Amat

Sinonim Amat

[adv] banget ([cak]), benar, benar-benar, berlebihan, besar, betul-betul, kelewat ([cak]), maha, nian, paling, sangat, sekali, sungguh, terlalu, terlampau;


Cite :
Sinonim Amat, https://www.katasinonim.com/persamaan/amat, tanggal akses : 15 June, 2020.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/amat"> Sinonim Amat</a>

Kata Sinonim Terkait

[adv] [cak] amat sangat, amat, begitu, benar-benar, betul, betul-betul, kelewat ([...
[adv] amat, banget ([cak]), benar-benar, kelewat ([cak]), sama sekali, sangat,...
[adv] amat, banyak, benar, benar-benar, berat ([cak]), besar, betul, bukan alang...
[a] 1) benar, betul, real; memang, sebenarnya; 2) sungguh-sungguh, yakin; 3) amat,...
[adv] amat, begitu, benar, betul, sangat, sekali, sungguh, terlalu, terlampau