Berdampingan

Sinonim Berdampingan

[v] 1) berapat-rapat, berdampilan, berdekatan, berdempetan, berdompak, berendeng, bergandengan, berhampiran, berhimpit, beriringan, bersaing, bersama-sama, bersampingan, bersandingan, bersebelahan, bersisian, berteman, bertetangga, kolateral, mengepil, pararel, rapat, sejajar, sejalan;

2) bahu-membahu, bantu-membantu, berpegangan tangan, bersama-sama, bersandingan bahu, bersendel bahu, gotong-royong, sandarmenyandar, tolong-menolong

Lawan Kata [Antonim] : 
berjauhan


Cite :
Sinonim Berdampingan, https://www.katasinonim.com/persamaan/berdampingan, tanggal akses : 20 February, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/berdampingan">Sinonim Berdampingan</a>

Kata Sinonim Terkait

1) berbimbingan, bergandengan, berjabatan, bertaut; 2) [ki] bahu-membahu, bantu-...
[v] bahu-membahu, bergotong-royong, berkolaborasi, berpegangan tangan, bersama-sama...
[v] bantu-membantu, bekerja sama, berangkulan, berdampingan, bergandeng tangan,...
[v] gugur gunung, bahu-membahu, bantumembantu, berangkulan, berdampingan,...
[v] bahu-membahu, bantu-membantu, berdampingan, bersama-sama, gotong-royong;