Edaran

Sinonim Edaran

[n] brosur, buletin, informasi, jurnal, koran, lembaran, majalah, maklumat, pamflet, pengumuman, risalah, sebaran, selebaran, surat kabar, tabloid, tebaran, undangan;


Cite :
Sinonim Edaran, https://www.katasinonim.com/persamaan/edaran, tanggal akses : 13 December, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/edaran"> Sinonim Edaran</a>

Kata Sinonim Terkait

[n] 1) brosur, edaran, pamflet, pengumuman, risalah, selebaran, siaran; 2) ceceran,...
[n] 1) cetakan, edisi, keluaran, lembaran, nomor; 2) buku, buletin, edaran, jurnal,...
[n] brosur, edaran, risalah, sebaran, selebaran, sirkuler, tebaran
[n] brosur, folder, prospektus; pamflet, risalah, sebaran, sirkuler, tebaran
[n] 1) ceceran, serakan, taburan; 2) brosur, edaran, pamflet, sebaran, selebaran,...