Infinit

Sinonim Infinit

[a] abadi, kekal


Cite :
Sinonim Infinit, https://www.katasinonim.com/persamaan/infinit, tanggal akses : 01 February, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/infinit">Sinonim Infinit</a>

Kata Sinonim Terkait

[a] awet, baka, daim, infinit, kekal, langgeng, langsung, lestari, qadim, samad,...
abadi, kekal, selama-lamanya;
[adv] 1) paling lama; 2) abadi, kekal, sepanjang masa; seterusnya
[a] abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, langgeng, selama-lamanya, sepanjang masa,...
[a] abadi, abid, baki, daim, kekal, langgeng, lestari, menetap, permanen, selamanya...