Kekal

Sinonim Kekal

[a] abadi, abid, baka, baki, daim, langgeng, langsung, lestari, molar, permanen, selama-lamanya, sinambung, terus, tetap; mengekalkan [v] melanggengkan, melestarikan, membakakan, memperabadikan, meneruskan, menetapkan, mengabadikan, mengukir nama;


Cite :
Sinonim Kekal, https://www.katasinonim.com/persamaan/kekal, tanggal akses : 29 January, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/kekal">Sinonim Kekal</a>

Kata Sinonim Terkait

[a] abadi, abid,baka, baki, daim, kekal, lestari, permanen, selama-lamanya,...
[a] abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, langgeng, selama-lamanya, sepanjang masa,...
1) [a] ajek, konsisten, konstan, kukuh, malar, mantap, permanen, regular, stabil,...
[a] abadi, abid, baki, daim, kekal, langgeng, lestari, menetap, permanen, selamanya...
[a] awet, baka, daim, infinit, kekal, langgeng, langsung, lestari, qadim, samad,...