Rahmat

Sinonim Rahmat

[n] 1) belas kasihan, rahim;

2) anugerah, balasan, berkat, ganjaran, kurnia, limpahan, restu;

3) fadilat, faedah, hikmat, kebaikan, kegunaan, keuntungan, kerahiman, tuah;Lawan Kata [Antonim] : 
1) laknat


Cite :
Sinonim Rahmat, https://www.katasinonim.com/persamaan/rahmat, tanggal akses : 01 February, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/rahmat">Sinonim Rahmat</a>

Kata Sinonim Terkait

[n] 1) afwah, berkat, hikmah, kesaktian; 2) anugerah, nasib, peruntungan, rahmat,...
[n] bantuan, berkat, hidayah, hidayat, inayat, karunia, kebahagiaan, kurnia,...
[n] faedah, guna, keampuhan, kebaikan, keefektifan, kegunaan, keistimewaan, kekuatan...
[n] berkat, doa, pengestu, pesona, rahmat, setu;
[n] anugerah, berkat, kurnia, nikmat, pemberian, rejeki, rezeki;