Rangah

Sinonim Rangah

[a] agul, angkuh, bongkak, congkak, gaduk, jemawa, magrur, pondik, pongah, pongak, sombong, tinggi hati


Cite :
Sinonim Rangah, https://www.katasinonim.com/persamaan/rangah, tanggal akses : 25 June, 2020.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/rangah"> Sinonim Rangah</a>

Kata Sinonim Terkait

[a] 1) cegak, segak, tegak; 2) agul, angkuh, arogan, bongak, bongkak, burakah,...
[a] arogan, bedegang, bengah, besar cakap, besar hati, besar kepala, besar mulut,...
[a] aga, agul, anggak, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kepala, besar...
[a] aga, agul, anggak, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kecek, besar...
[a] aga, agul, anggak, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kecek, besar...