Selama-lamanya

Sinonim Selama-lamanya

[adv] 1) paling lama;

2) abadi, kekal, sepanjang masa; seterusnya


Cite :
Sinonim Selama-lamanya, https://www.katasinonim.com/persamaan/selama-lamanya, tanggal akses : 31 January, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/persamaan/selama-lamanya">Sinonim Selama-lamanya</a>

Kata Sinonim Terkait

abadi, kekal, selama-lamanya;
[a] abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, langgeng, selama-lamanya, sepanjang masa,...
[a] abadi, abid,baka, baki, daim, kekal, lestari, permanen, selama-lamanya,...
1) [a] ajek, konsisten, konstan, kukuh, malar, mantap, permanen, regular, stabil,...
[a] abadi, abid, baka, baki, daim, langgeng, langsung, lestari, molar, permanen,...