ria

Sinonim Girang

[a] bahagia, ceria, gembira, lega, ria, riang, senang, sukacita, nikmat; menggirangkan [v] melegakan, membahagiakan, memuaskan, menggembirakan, menyenangkan; kegirangan [n] keceriaan, kegembiraan, keriangan

Sinonim Kacak

[a] 1) cegak, segak, tegak;

2) agul, angkuh, arogan, bongak, bongkak, burakah, congkak, gaduk, jemawa, langguk, lantam, pongah, rangah, ria, sombong, tinggi hati, uju

Sinonim Muluk

[a] 1) besar, rabung, tinggi;

2) angkuh, berlebihan, bombastis, ria, sok, sombong;

Sinonim Pongah

[a] aga, agul, anggak, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kecek, besar kepala, besar mulut, bongak, bongkak, burakah, congkak, gaduk, jemawa, kacak, kocak, langguk, lantam, mengangkat diri, rangah, ria, snobis, sombong, takabur, tinggi hati, uju

[a] bambung, bebal, bongak, debil, dogol, domot, dongok, dungu, goblok, lompong ([ki]), pandir, sementung, tolol;

Sinonim Pretensius

[a] 1) megah, mengesankan, rangah, ria, semarak;

2) ambisius

Sinonim Ria

[a] angkuh, bongkak, congkak, pongah, sombong, tinggi hati;

[a] gembira, girang hati, ramai, riang, riuh, suka cita, sukaria;

Sinonim Riang

[a] gembira, girang hati, ria, suka hati, sukacita, sukaria;

[n] daya, kekuatan, kuasa, larat, tenaga

Sinonim Seronok

[a] enak, mengasyikkan, menyenangkan, ria, riang, sedap; menarik, meriah

Sinonim Tinggi Hati

angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kepala, besar mulut, congkak, langguk, pongah, ria, sombong;

Congkak

[a] aga, agul, anggak, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kepala, besar mulut, bongak, bongkak, congah, gaduk, jemawa, kacak, kocak, langguk, pongah, rangah, ria, sok, sombong, tinggi hati, uju;

[n] 1) kulit lokan;

2) dakon, permainan cokar

Lawan Kata [Antonim] : 
rendah hati

Gembira

[a] bahagia, ceria, girang, ria, riang, senang, sukacita;

Lawan Kata [Antonim] : 
sedih

Senang

[a] aman, bahagia, bangga, berbunga-bunga ([ki]), berkenan, bungah, camar, ceria, doyan, enak, gemar, gembira, girang, lapang dada, lega, makmur, meriah, nikmat, nyaman, puas, ria, riang, sejahtera, semarak, selesa, suka, sukacita, sukaria, tenang, tenteram;

Lawan Kata [Antonim] : 
sedih

Sok

[a] angkuh, beraga, bergaduk, berlagak, bermegah, congkak, menggadang, muluk, rangah, ria, snobis, sombong;

Lawan Kata [Antonim] : 
rendah hati;

Sombong

[a] aga, agul, anggak, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, besar kecek, besar kepala, besar mulut, bongak, bongkak, burakah, congkak, gaduk, jemawa, kacak, kibir, kocak, langguk, lantam, melembungkan dada, membusungkan dada, mengangkat diri, panggak, pondik, pongah, rangah, ria, snobis, sok, songar, takabur, tinggi hati, uju, umuk;

Lawan Kata [Antonim] : 
rendah hati

Sukacita

[a] bahagia, gembira, girang, ria, riang, senang;

Lawan Kata [Antonim] : 
dukacita


Cite :
Kata Sinonim ria, https://www.katasinonim.com/ria, tanggal akses : 18 June, 2020.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/ria"> ria</a>